Psykoterapia Tiina Virtanen

Maanläheinen ja asiakaslähtöinen keskusteluapu elämän haasteissa ja pulmatilanteissa


  • Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Valviran hyväksymä
  • Kelapätevyys yksilöpsykoterapiassa
  • Pitkä psykososiaalinen työkokemus aikuisten ja nuorten kanssa
  • VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä opettajapätevyyksin

FOKUS

Ongelmien sijaan painotetaan ja etsitään ratkaisuja – eteenpäin menemistä. Tavoitteena on myönteisen tulevaisuuden rakentaminen. Uudet näkökulmat ja mahdollisuuksien löytäminen auttavat näkemään jo olemassa olevia vahvuuksia ja voimavaroja.

TULOSYY

Esimerkiksi haastavat elämäntilanteet ja -kriisit, ihmissuhteet, ajanhallinnan vaikeus ja uupuminen. Tarve tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä tunteita, ajatuksia ja toimintatapoja. Pysähtyminen oman elämänkulun äärelle. Tuen tarve kasvun ja muutoksen mahdollisuuksien tunnistamiseen ja toteuttamiseen. Yleisesti mielen hyvinvoinnista huolehtiminen.

YKSILÖ- JA PARIVASTAANOTTO

Yksilö

Halu pohtia omaan elämään liittyviä kysymyksiä, pysähtyminen minän äärelle – itsetuntemuksen lisääminen. Tarvittavat käyntikerrat vaihtelevat yksittäisestä konsultaatiosta muutamaan kertaan. Jo yhden kerran käynnistä voi olla hyötyä jäsentelyssä. Asiakkuus omakustanteisesti tai Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana.

Pariskunta

Pysähtyminen oman parisuhteen äärelle. Mihin suuntaan olemme menossa? Tiedätkö miltä minusta tuntuu? Haluaisin kuulla enemmän ajatuksiasi. (Kadonneen) keskusteluyhteyden löytäminen. Haasteellisen elämäntilanteen pohtiminen ja työstäminen ohjatusti lisää mahdollisuuksia kuulla ja tulla kuulluksi. Parivastaanotto vain omakustanteisesti (ei Kelan tukemana).

TOTEUTUS JA YHTEYDENOTTO

Sähköposti tai tekstiviesti. Puhelu vain sovitusti. Työskentelen aikuisasiakkaiden kanssa. Vastaanotto on Porin Liinaharjassa.

Kelan kuntoutuspsykoterapia lähtökohtaisesti ma-to päiväajalla, jonne sovimme viikoittaisen vakioajan. Omakustanteisissa yksilö- tai parikäynneissä myös ilta-aikoja saatavilla. Läsnä- ja etäaikoja. Kysy paikkatilanteesta, toteutuksesta ym. Tarvittaessa varaamme puhelinajan keskustellaksemme tarkemmin käytännön asioista.